El projecte CORAL que va ser finançat pel programa Galatea ha arribat al final. Va començar el juliol del 2021 i va ser desenvolupat per un consorci de tres empreses: SeaData de Polònia, Water Robotics de França i BGEO d’Espanya.

Cada empresa va aportar al projecte la seva pròpia experiència (SeaData: programari i anàlisi de dades; WaterRobotics: drones aquàtics i boies; BGEO: dades GIS i solucions de bases de dades) i van unir forces per crear una plataforma completament funcional per al monitoratge ambiental, emmagatzematge i anàlisi de dades, junts amb gestió de molls, que inclou les capacitats següents:

1. Base de dades amb:
– mesuraments d’estacions de monitorització de contaminació de l’aire, boies, drones d’aigua
– dades GIS, incloses fronteres, carreteres, edificis, molls
– dades Satelitals

2. Anàlisi de dades:
– gràfics amb les mesures de tots els dispositius enumerats anteriorment
– mesuraments meteorològics i pronòstic
– eina d’alerta
– eina de generació d’informes

3. Plataforma de gestió de molls

Després de tres reunions presencials a Gdańsk, Montpeller i Barcelona, múltiples desafiaments, alguns canvis en el projecte i petits problemes que van passar al llarg dels últims 12 mesos, el consorci va aconseguir lliurar un producte que ja ha estat provat i s’utilitzarà al lloc de demostració principal: el Port d’Elbląg.

Com a resultat del projecte, el producte CORAL s’ajusta a les necessitats dels ports petits i mitjans i és altament flexible perquè pugui ser utilitzat com a base de dades amb visualització i anàlisi de dades, però també com a plataforma de monitorització ambiental, o per a gestió de molls/ports esportius. Totes aquestes característiques també es poden combinar en una de sola. La flexibilitat de la solució també inclou la capacitat de fer servir dades de diversos dispositius, xarxes IoT i drones. Gràcies a aquest enfocament ja hi ha alguns leads.

A més, també va ser una oportunitat per enfortir connexions amb contactes rellevants com Geomatico. Pel que fa a les col·laboracions, BGEO no tindria èxit sense el suport i la coordinació de Catalan Water Partnership, que va ser el contacte regional del projecte Galatea, i també d’Eurecat, que va ajudar a elaborar el model de negoci.

Tot i la seva finalització, el consorci té nombroses idees per continuar desenvolupant el producte i planeja millorar-lo contínuament, però també espera vendre’l a diversos clients.