Valors

Creiem que les empreses tenen ànima

Més enllà de la seva voluntat de generar negoci i oportunitats pels seus empleats i clients, estem convençuts que poden millorar la societat en la que estan immerses. És per això que hi ha una sèrie de valors que planen sobre totes les decisions que pren l’staff de BGEO i sobre tots els projectes que executa la companyia.

Cooperació

Per això ens agraden les tecnologies obertes, perquè tothom pot aprofitar el coneixement i l’esforç de qualsevol altra persona. Posem els productes que hem dissenyat nosaltres perquè qualsevol persona el pugui utilitzar lliurement i contribueixi a la seva millora i perfeccionament. I fem el mateix amb els productes open source que han creat altres.

Transparència

El codi obert no té cap trampa possible, perquè qualsevol pot veure com està fet i manipular-lo al seu gust. Tampoc ens agraden els lligams ocults, i per això apostem per productes que no tenen cap llicència d’ús. Esperem mantenir la confiança dels nostres clients perquè ens l’hem guanyada i no perquè hi hagi una clàusula contractual signada.

Sostenibilitat

Això vol dir que generen, com a mínim, els mateixos recursos que han consumit. Aquest criteri l’apliquem en tota la nostra acció empresarial, tant quan es tracta d’una actuació d’enginyeria urbana, com quan desenvolupem o implementem software per la gestió de recursos.

Ecologia

L’aigua potable és un bé escàs al que encara hi ha més de 1.500 milions de persones no hi tenen accés. Giswater, la tecnologia que desenvolupem, pot ajudar a estalviar-la i a fer-la arribar on fins ara ha estat impossible.

POLÍTICA DE QUALITAT

L’empresa BGEO té un àmbit d’actuació global i com principal mercat actualment l’Espanyol i treballem amb clients principalment del sector serveis.

L’activitat d’Enginyeria i Consultoria i les àrees de SIG, TIC i infraestructures urbanes que considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001: 2015 és:

 • DESENVOLUPAMENT, POSADA EN SERVEI, MANTENIMENT DE PLATAFORMES I ESTRUCTURACIÓ DE DADES PER A SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA.
 • REDACCIÓ D’ESTUDIS, PLANS, PROJECTES I DIRECCIÓ FACULTATIVA D’ENGINYERIA CIVIL.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

 1. Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.
 2. A partir de línies estratègiques definides en l’anàlisi de context realitzat, s’han definit els objectius de l’empresa dels quals s’han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
 3. Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
 4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.
 5. Desenvolupar els programes de formació contínua per aconseguir la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
 6. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.
 7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

  La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

  La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

Contacta amb BGEO i canvia la manera d’enfocar la gestió dels recursos de la teva administració o empresa

Concertarem una visita amb l’únic compromís de mostrar-te una eina 100% open source que et permetrà ser més àgil, eficient, productiu i transparent.