GUIDELINES CLIENTS

GUIDELINES CLIENTS – PROGRAMA KIT DIGITAL

Per acollir-se al pla, l’empresa interessada ha de complir amb els requisits d’empresa beneficiària (bàsicament ser una PIME de fins a 50 treballadors). Més info: https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

1. L’empresa interessada ha de demanar oferta a BGEO sobre producte i tarifa que es desitja enviant una sol·licitud info@bgeo.es

2. BGEO contestarà en un màxim de 72 hores amb una oferta formal, una proposta de contracte i una taula de preus costos/pagaments sobre la base de les condicions i preus sol·licitats.

3. L’empresa interessada acceptarà l’oferta mitjançant devolució a BGEO del contracte signat per totes dues parts.

4. L’empresa interessada ha de donar-se d’alta com a empresa beneficiària en el següent enllaç.

5. L’empresa interessada ha de registrar-se també en la web de l’ESPACIO PYME per a realitzar tots els tràmits associats al programa Kit Digital. El respectiu accés ha de fer-se per mitjà d’una de les següents formes:

  • DNIe/ Certificat electrònic
  • Accés PIN 24H (requereix registrar-se en aquest sistema)
  • Cl@u permanent (requereix registrar-se en aquest sistema)

6. L’empresa interessada haurà de revisar/validar l’Acord gestionat i notificat per l’ESPAI PIME (cal usar AutoFirma)

7. Esperar la validació de l’Acord pel Ministeri (màxim 3 mesos).

8. Després de la validació del ministeri, BGEO podrà iniciar els treballs que es realitzaran en dues fases:

  • Fase 1: Implementació màxim (3 mesos)
  • Fase 2: Manteniment (12 mesos)

9. En finalitzar la primera fase BGEO emetrà una única factura dirigida a l’empresa beneficiària amb 100% de l’import dels treballs. L’abonament serà efectuat de la següent manera:

  • El Ministeri abonarà directament a BGEO el 70% de l’import subvencionat, després de presentar la justificació de la implementació (fase 1) i amb un termini màxim de 3 mesos.
  • L’empresa beneficiària abonarà a BGEO el 100% del cost no subvencionable després de presentar la justificació de la implementació (fase 1) i en un màxim d’1 mes.
  • El Ministeri abonarà directament a BGEO el 30% restant de l’import subvencionat després de rebre l’informe justificatiu de finalització de fase 2, en un termini de 3 mesos, segons s’expressa en el següent punt.

10. En finalitzar la fase 2 (manteniment), BGEO presentarà una justificació final al Ministeri dels treballs realitzats.

Fes un pas cap a la digitalització del sistema de gestió de xarxes d’abastament o sanejament amb Giswater. Igualment, podràs fer el salt qualitatiu a l'hora de gestionar els teus actius en sistemes d'informació geogràfica

Contacta amb BGEO i concertarem una visita per mostrar-te les eines.