PostgreSQL:

  • PostgreSQL és un sistema de gestió de bases de dades objecte-relacional, distribuït sota llicència BSD i amb el seu codi font disponible lliurement. És el sistema de gestió de bases de dades de codi obert més potent del mercat i en les seves últimes versions no té res a envejar a altres bases de dades comercials.
  • PostgreSQL utilitza un model client / servidor i utilitza multiprocessos per garantir l’estabilitat del sistema. Això vol dir que un error en un dels processos no afectarà la resta i el sistema continuarà funcionant. De fet, les seves característiques tècniques la fan una de les bases de dades més potents i robustes del mercat. Estabilitat, potència, robustesa, facilitat d’administració i implementació d’estàndards han estat les característiques que més s’han tingut en compte durant el seu desenvolupament. PostgreSQL funciona molt bé amb grans quantitats de dades i una alta concurrència d’usuaris accedint al mateix temps a el sistema.

  • Aquesta versatilitat, sumada a la seva estructura oberta i lliure, permeten associar-se i sincronitzar-se perfectament amb les altres solucions que desenvolupa i implementa BGEO, com les eines GIS o el software de gestió del cicle de l’aigua, GISWATER.