Equip

L’equip de BGEO

BGEO està format per un equip de persones que treballen per uns objectius comuns, que comparteixen i apliquen uns valors en la seva feina. Aquest és l’equip que ajuda a tirar endavant els projectes dels nostres clients.

Xavier Torret

Xavier Torret

Soci Director de BGEO

Coordinador de projectes en l’àrea del cicle integral del aigua i responsable del I+D+i de la companyia. Enginyer de Camins, té àmplia experiència com a gestor de projectes i formador en solucions obertes GIS aplicades a l’agiua, amb més de vint anys d’experiència en gestió de projectes d’infraestructura urbana, anàlisis de riscos d’inundació i drenatge urbà.

Josep Lluís Sala

Josep Lluís Sala

Soci Director de BGEO

Coordinador de projectes GIS aplicats a la gestió territorial i en l’àmbit de les infraestructures urbanes. Formador en geotecnologies lliures aplicades a la gestió del territori. Arquitecte tècnic, Vocal i Delegat del Vallès Oriental del Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona. Tresorer de Giswater Association. Secretari de Asociación QGIS España.

Sergio Muñoz

Sergio Muñoz

Developer

Director de Tecnologia de BGEO.
Té estudis superiors en “Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció” i una àmplia experiència en l’execució de projectes d’obres civils i en solucions obertes GIS aplicades a la gestió municipal.

David Erill

David Erill

GIS Software Developer

Titulat com Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la UPC, amb més de 10 anys d’experiència en l’àmbit GIS. Àmplia experiència en consultoria, anàlisis i implementació d’aplicacions GIS. Principal desenvolupador de l’aplicació Giswater. Responsable zona sud.

Albert Bofill

Albert Bofill

Analista GIS

Geògraf, especialitzat en Tecnologies de la Informació Geogràfica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·labora en el disseny i desenvolupament del projecte Giswater. També contribueix en la implementació de solucions GIS per a la gestió municipal.

Adrián Valenciano

Adrián Valenciano

Consultor Hidràulic

Enginyer Civil (Universitat de Costa Rica) i Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics (Universitat de Girona). Dóna suport a l’execució de projectes vinculats amb el cicle de l’aigua urbà. Models matemàtics, balanços hidràulics, plans directors i suport a tot el tipus d’implementacions GIS i Giswater.

Cláudia Rodrigues

Cláudia Rodrigues

Community Manager i en tasques administratives

Llicenciada en Comunicació, Cultura i Organitzacions per la Universitat de Madeira (Portugal). Community Manager de BGEO, responsable de les comunicacions a través de les diferents xarxes socials, i de l’administració de l’empresa.

Abel García

Abel García

Consultor Hidràulic

Enginyer tècnic d’obres públiques i enginyer civil per la universitat de Burgos. Compta amb àmplia experiència en el desenvolupament de solucions obertes GIS aplicades a l’aigua i l’àmbit municipal. També col·labora i contribueix al desenvolupament de Giswater. Responsable zona nord.

David Cano

David Cano

Analista GIS júnior

Estudiant de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles a la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·labora en el desenvolupament de solucions GIS per a la gestió municipal.

Maria Guzmán

Maria Guzmán

Especialista en bases de dades GIS junior

Ambientòloga i estudiant de Màster en GIS a la Universitat de Girona. Col·labora en la implementació de solucions GIS per a la gestió municipal i contribueix al desenvolupament de Giswater.

Edgar Fusté

Edgar Fusté

Programador

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Col·laborador en el desenvolupament del projecte Giswater implementant suport en la programació de diferents eines per a la gestió de dades espacials en codi lliure i utilització d’aplicacions independents per a la seva gestió.

Sergi Maspons

Sergi Maspons

Programador

Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. Col·laborador en el desenvolupament de el projecte Giswater implementant suport a la programació de diferents eines per a la gestió de dades espacials en codi lliure i utilització d’aplicacions independents per a la seva gestió.

Jordi Blanch

Jordi Blanch

Programador

Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web i tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes. Col·laborador en el desenvolupament del projecte Giswater implementant suport a la programació de diferents eines per a la gestió de dades espacials en codi lliure i utilització d’aplicacions independents per a la seva gestió.

Elies Bertran

Elies Bertran

Programador

Estudiant de matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·laborador en el desenvolupament del projecte Giswater, centrat en tasques d’R+D.

Contacta amb BGEO i canvia la manera d’enfocar la gestió dels recursos de la teva administració o empresa

Concertarem una visita amb l’únic compromís de mostrar-te una eina 100% open source que et permetrà ser més àgil, eficient, productiu i transparent.