PLATAFORMA GISWATER

GISWATER PYME-ONE

Ús de la plataforma Giswater en format SaaS, en modalitat “Cloud” amb servidors d´alta disponibilitat amb tota la infraestructura necessària per treballar amb el 100% de les capacitats de Giswater.

Això inclou accés a base de dades PostgreSQL 14 amb la possibilitat de creació d’esquemes il·limitats, desplegament de QGIS LTR amb el plugin Giswater, EPANET, SWMM sincronitzats i 100% operatius des del primer minut, amb el nombre d’usuaris segons el paquet contractat.

Què inclou?

 • La creació d’il.limitats esquemes buits en una base de dades
 • Desplegament i posada en marxa (3 hores de formació)
 • 6 hores de consultoria (en els 12 mesos de manteniment)
 • Assistència telefònica. Cobertura amb servei 8x5h
 • 12 mesos de servei
 • 2GB d’emmagatzematge
 • Política de backups, restauració i monitorització del sistema

QUÈ NO INCLOU?

 • Migració de dades
 • Consultoria i assessorament personalitzat
 • En cas de precisar aquests serveis, es valoraran segons necessitats i es contractaran per separat

COST: 1.200,00 €

Permet 1 usuari

GISWATER PYME-3

Ús de la plataforma Giswater en format SaaS, en modalitat “Cloud” amb servidors d´alta disponibilitat amb tota la infraestructura necessària per treballar amb el 100% de les capacitats de Giswater.

Això inclou accés a base de dades PostgreSQL 14 amb la possibilitat de creació d’esquemes il·limitats, desplegament de QGIS LTR amb el plugin Giswater, EPANET, SWMM sincronitzats i 100% operatius des del primer minut, amb el nombre d’usuaris segons el paquet contractat.

Què inclou?

 • La creació d’il.limitats esquemes buits en una base de dades

 • Desplegament i posada en marxa (5 hores de formació)

 • 10 hores de consultoria (en els 12 mesos de manteniment)

 • Assistència telefònica. Cobertura amb servei 8x5h

 • 12 mesos de servei

 • 5GB d’emmagatzematge

 • Política de backups, restauració i monitorització del sistema

QUÈ NO INCLOU?

 • Migració de dades
 • Consultoria i assessorament personalitzat
 • En cas de precisar aquests serveis, es valoraran segons necessitats i es contractaran per separat

COST: 2.900,00 €

Permet 2 usuaris

GISWATER PYME-PLUS

Ús de la plataforma Giswater en format SaaS amb servidors allotjats a instal·lacions del client o bé en modalitat «Cloud» amb servidors d’alta disponibilitat amb tota la infraestructura necessària per treballar amb el 100% de les capacitats de Giswater.

Això inclou accés a base de dades PostgreSQL 14 amb la possibilitat de creació d’esquemes il·limitats, desplegament de QGIS LTR amb el plugin Giswater, EPANET, SWMM sincronitzats i 100% operatius des del primer minut, amb el nombre d’usuaris segons el paquet contractat.

Què inclou?

 • Migració d’un esquema o bé la creació d’esquemes buits il·limitats a la base de dades
 • Desplegament i posada en marxa (10 hores de formació)
 • 20 hores de consultoria (en els 12 mesos de manteniment)
 • 12 mesos de servei
 • Assistència telefònica. Cobertura amb servei 8x5h

QUÈ NO INCLOU?

 • Consultoria i assessorament personalitzat
 • En cas de precisar aquests serveis, es valoraran segons necessitats i es contractaran per separat

COST: 7.200,00 €

Permet 4 usuaris

GISWATER ADVANCED SOLUTIONS – MÒDUL WATERBALANCE

Per totes aquelles empreses que ja tenen Giswater com a eina de GIS corporativa, amb els mòduls Giswater Advanced Solutions els convidem anar molt més lluny. En aquest cas, el mòdul de Waterbalance, és un mòdul addicional de Giswater que permet fer balanços integrats en la plataforma.
Només per a empreses de més de 10 treballadors.

Què inclou?

 • Implementació i posta en marxa de mòdul de balanços hidràulics integrats (Water balance) segons estàndard IWA
 • Personalització de consultes i informes
 • Consultoria i assessorament personalitzat
 • Transferència de coneixement
 • Manteniment durant 12 mesos

QUÈ NO INCLOU?

 • Migració de dades
 • Consultoría i assessorament fora d’aquestes conceptes
 • En cas de precisar aquests serveis, es valoraran segons necessitats i es contractaran per separat

COST: 4.900,00 €

GISWATER ADVANCED SOLUTIONS – MÒDUL HEALTHCHECK & AUDIT

Per totes aquelles empreses que ja tenen Giswater com a eina de GIS corporativa, amb els mòduls Giswater Advanced Solutions els convidem anar molt més lluny. En aquest cas, el mòdul de health check & audit permet disposar un control en temps real de l’estat de salut del GIS i de les accions que tots els usuaris hi realitzen.
Només per a empreses de més de 10 treballadors.

què inclou?

 • Implementació i posta en marxa del mòdul de monitorització de salut de la base de dades (healthcheck)
 • Implementació i posta en marxa del mòdul d’auditoria i control d’usuaris de la base de dades
 • Consultoria i assessorament personalitzat
 • Transferència de coneixement
 • Manteniment durant 12 mesos

QUÈ NO INCLOU?

 • Migració de dades
 • Consultoría i assessorament fora d’aquestes conceptes
 • En cas de precisar aquests serveis, es valoraran segons necessitats i es contractaran per separat

COST: 2.400,00 €

GISWATER ADVANCED SOLUTIONS – MÒDUL VULNERABILITY REPORT

Per totes aquelles empreses que ja tenen Giswater com a eina de GIS corporativa, amb els mòduls Giswater Advanced Solutions els convidem anar molt més lluny. En aquest cas, el mòdul de vulnerabilitat report permet disposar d’informació de valor per detectar els punts crítics de la infraestructura i poder actuar per minimintzarlos.
Només per a empreses de més de 10 treballadors.

QUÈ INCLOU?

 • Instal·lació i posta en marxa d’algorismes de vulnerabilitat
 • Estructuració de dades de carrerer
 • Execució d’algorisme d’abast per hidrants
 • Execució d’algorisme de vulnerabilitat general
 • Consultoría i assessorament personalitzat
 • Transferència de coneixement
 • Manteniment durant 12 mesos

QUÈ NO INCLOU?

 • Migració de dades
 • Consultoría i assessorament fora d’aquestes conceptes
 • En cas de precisar aquests serveis, es valoraran segons necessitats i es contractaran per separat

COST: 2.700,00 €

Fes un pas cap a la digitalització del sistema de gestió de xarxes d’abastament o sanejament amb Giswater

Contacta amb BGEO i concertarem una visita per mostrar-te l’eina 100% open source, que et permetrà ser més àgil, eficient, productiu i transparent.