Gestió avançada del sanejament

T’ajudem a millorar la gestió de les descàrregues a medi dels sistemes unitaris en cas de pluja

A BGEO portem més de 15 anys d’experiència ajudant al món local en l’àmbit del sanejament i drenatge urbà. Durant aquest temps hem ajudat a tot tipus de municipis, des de grans com Barcelona, Badalona o Sabadell a petits com Cardona, Calaf o Xerta.

En aquest sentit, proposem un mètode innovador per al càlcul del RD 665/2023 de 31 d’Agost de 2023 pel que es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, respecte a la definició de rendiment hidràulic, com a quocient entre la suma del volum de precipitació que no genera escolament i la suma del volum total de la precipitació de càlcul i del volum de l‘aigua residual domèstica en temps sec.

 

MODELS DE QUANTIFICACIÓ D’ABOCAMENTS

Amb un inventari bàsic de xarxa, sense necessitat de tenir completades totes les dades de profunditat, podem fer anàlisis ‘secs’ de la teva infraestructura. Simplement creuant dades de la trama urbana, i amb l’ús de les més avançades tecnologies GIS, podem quantificar els abocaments que generen els teus sobreeixidors.

 

CONTROL D’ABOCAMENTS EN TEMPS REAL

T’ajudem a establir un mecanisme de control en temps real dels abocaments que estan tenint a medi. Treballem de forma coordinada amb l’empresa AEM, especialistes en sensorització i internet de les coses, per a fer possible aquesta monitorització amb uns costos molt asequibles.

 

 

PREVISIÓ D’ABOCAMENTS EN TEMPS REAL

Podem dotar la teva organització d’un sistema d’informació integral totalment open source, basat amb els models matemàtics SWMM i MOHID. En aquest sistema, creuant lectures de pluja reals, amb un model de xarxa ja calibrat, anticipem la qualitat de les aigües de les zones de bany en la costa per poder gestionar de forma adequada les alertes i demés.

Vols canviar la manera d’enfocar la gestió dels recursos de la teva administració o empresa?

Contacta amb BGEO i concertarem una visita per mostrar-te l’eina 100% open source, que et permetrà ser més àgil, eficient, productiu i transparent.