Els responsables de BGEO van aprofitar la seva participació en les 11as Jornadas de SIG Libre organitzades a Girona per mostrar el potencial que la tecnologia GIS en codi obert pot oferir als ajuntaments. L’exposició es va centrar en el cas de Lliçà d’Amunt i en tres funcionalitats que han permès millorar significativament la gestió municipal: el transport públic, la recollida dels residus urbans i el cens d’animals.

Els ajuntaments a vegades tenen dificultats en entendre quins beneficis a curt termini pot aportar incorporar la tecnologia GIS en la seva gestió dels recursos. Per trencar amb aquesta idea preestablerta, els responsables de BGEO van aprofitar la seva presència a les Jornadas SIG Libre de Girona per posar sobre la taula el cas de Lliçà d’Amunt. Aquest municipi del Vallès Oriental ha aconseguit en poc temps treure un extraordinari profit a la seva plataforma QGIS (GIS en open source) i en àmbits molt diferents.

El primer àmbit és el de l’optimització del transport públic, i més concretament, les línies de bus urbà. Gràcies a una estructura d’informació per capes, s’ha programat una funció en PostGIS que permet calcular el punt òptim d’instal·lació de cada parada en base a la distància i el volum de població de cada zona per la que passa el bus.

El segon cas exposat va ser el de la recollida dels residus urbans. Aquest municipi realitza la gestió directa de la recollida de residus i compta amb una flota de vehicles monitoritzats amb sensors que recullen els moviments i accions que realitzen com la càrrega de contenidors. La informació dels sensors era recollida només per l’empresa que els subministra (MOBA). Ara s’ha sincronitzat la seva base de dades amb una base de dades pròpia PostgreSQL-PostGIS, i s’ha programat un plugin de QGIS que permet visualitzar les dades de la posició dels diferents vehicles i l’evolució de les rutes que segueixen. Amb QGIS també es fan anàlisis i visualitzacions, com per exemple mapes de calor de l’acció de les escombradores, que permeten gestionar amb eficàcia el servei.

I finalment es va explicar el projecte d’actualització del cens d’animals de companyia. En aquest cas s’ha dotat a la persona que recorre el municipi recollint dades de tots els habitatges de la tecnologia Fulcrum. Això permet, i gràcies a la sincronització de les respectives bases de dades, tenir sobre el mapa QGIS la informació de les respectives visites i optimitzar la recollida de la informació que encara manca.

Són només tres de les moltes aplicacions que l’ajuntament de Lliçà d’Amunt està desplegant gràcies al sistema GIS en open source instal·lat per BGEO.