David Erill comparteix el seu primer semestre laboral del 2020.

David Erill, expert i consultor en Python i de projectes ETL, tant com un dels primers programadors de el plugin Giswater, ha col·laborat estretament al costat de la resta de l’equip de desenvolupadors en millorar l’arquitectura, estructura i robustesa de el codi font. En paral·lel, s’ha implicat en la resolució de bugs i en la implementació de noves funcionalitats com la definició i execució de tasques en segon pla o la definició de proves de test unitàries.

Ha desenvolupat diversos scripts en Python per implementar diversos processos ETL, és a dir per extreure dades d’un servei web o base de dades externa, transformar aquestes dades i carregar-los en la base de dades corporativa en PostgreSQL.

David també ha estat treballant en tasques de manteniment, millores de codi i integració de processos en diversos projectes en curs relacionats amb Giswater.

Finalment, ha impartit diverses sessions de formació principalment de programació en Python dins QGIS, per donar a conèixer, entre altres, com automatitzar processos i crear plugins.