Néstor Ibáñez comparteix el seu primer semestre laboral de 2020.

Néstor Ibáñez, forma part de l’equip de desenvolupadors del plugin de Giswater i és el responsable tant de la part Python com del manteniment de processos ETL. En el primer semestre s’ha centrat en la correcció dels errors sorgits, va millorar el plugin en funció de les necessitats dels clients d’una forma més amigable, senzilla i accessible per als mateixos.

Va desenvolupar un sistema de traducció de formularis i missatges d’informació i alerta, de manera que cada usuari pugui traduir el text que veu en aquests formularis a través de la configuració de les taules de la base de dades.

Amb la col·laboració dels seus companys experts en bases de dades, va crear un sistema de filtrat dels objectes que es mostren al mapa, objectes com canonades, unions, vàlvules i similars, explotacions, l’estat de cada un dels objectes que es mostra al mapa, etc.

Es va implementar un sistema per millorar la visualització dels principals formularis de manera que l’usuari (opcional per a cada un) pugui tenir-lo sempre unit a la finestra de QGIS en comptes de veure-ho com una finestra independent.

Néstor destaca que totes les millores realitzades estan disponibles, de manera opcional, segons les necessitats de les companyies que fan servir Giswater.