El governador de l’estat de Piauí i altres representants institucionals van voler conèixer de primera mà els projectes de disseny i construcció de xarxes d’aigua que s’han desenvolupat al Brasil utilitzant Giswater. La trobada va ser propiciada pel clúster de l’aigua CWP (Catalan Water Partnership) i per ACCIÓ, l’agència catalana per la competitivitat de les empreses.

L’estat de Piauí està situat al nord-est de Brasil i compta amb una població superior als 4 milions d’habitants. Els seus representants es van mostrar especialment interessats en el projecte implementat per BGEO a Sao Caetano do Sul (Sao Paulo) l’any 2016 i que tenia com a objectiu principal reduir les pèrdues d’aigua a la xarxa. Per fer-ho es va implementar un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS) connectat als elements de telemetria i a la base de dades comercial, donant com a resultat la possibilitat de realitzar el model hidràulic o càlculs d’índex de servei de forma totalment integrada en el sistema, utilitzant dades de xarxa amb informació permanentment actualitzada.