L’empresa consultora d’enginyeria ABM (www.abmjg.com), especialista en enginyeria de l’aigua i enginyeria urbana, ha encarregat a BGEO la formació dels seus tècnics en Giswater, l’innovador programa de gestió del cicle integral de l’aigua en open source. L’objectiu de la formació és que tots els tècnics especialistes de l’empresa puguin millorar l’eficiència i la capacitat en l’elaboració i desenvolupament d’estudis hidràulics, plans directors d’abastament, sanejament i drenatge i projectes d’infraestructures de gestió del cicle de l’aigua i infraestructures urbanes.

Durant 10 sessions de cinc hores cadascuna, els responsables de BGEO han estat formant als enginyers d’aquesta consultora gironina sobre les grans possibilitats que ofereix Giswater. També s’ha format al responsable informàtic de la companyia perquè pugui instal·lar i administrar aquesta eina lliure i gratuïta que permet gestionar el cicle integral de l’aigua.

Aquesta formació és només el primer contacte amb l’eina atès que ABM també ha sol·licitat a BGEO un acompanyament i assistència continuada durant tots els mesos que requereixi la implementació i el desplegament de Giswater i tot el seu ecosistema tecnològic. Aquesta decisió forma part de l’estratègia d’ABM per innovar, amb ella ABM aposta per les tecnologies lliures per explotar tot el seu potencial i poder-lo oferir, amb tots els seus avantatges, als seus clients, entre els quals hi ha l’Agència Catalana de l’Aigua, la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Costa Brava, nombrosos ajuntaments, empreses constructores i empreses que gestionen el cicle de l’aigua.

BGEO és l’empresa líder en formació i implementació de Giswater, i un dels principals contribuents al seu desenvolupament i creixement tecnològic. Els màxims responsables de BGEO formen part també de la junta directiva de la Giswater Association.