Josep Lluís Sala comparteix el seu primer semestre laboral de 2020.

Josep Lluís Sala és arquitecte tècnic i un dels dos socis fundadors de BGEO. És en l’actualitat tresorer de la Giswater Association, vocal de la Asociación QGIS España i Delegat del Vallès Oriental del Col∙legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

A banda de codirigir l’empresa, coordina els projectes d’enginyeria, és responsable del producte BMAPS per la gestió mòbil dels actius d’una companyia o administració i és corresponsable de l’àrea de comunicació.

Aquest estrany primer semestre de 2020, ha coordinat diferents projectes d’enginyeria civil, ha dirigit implementacions de Giswater com la de la ciutat de Terrassa, ha estat implicat en diferentes projectes GIS com l’anàlisi i millora de la recollida d’escombraries a la ciutat de Granollers, ha seguit l’evolució de les implementacions i millores de BMAPS a diferents clients i també ha impartit formació de QGIS en companyies de serveis, Administracions (Ajuntaments, Diputació) i Col∙legis professionals, la darrera formació en format online a causa de la pandèmia del COVID19.

Creu imprescindible un bon ambient de treball per afrontar els diferents reptes que aborda la companyia i estar envoltat d’un equip humà fidel, compromès i de qualitat.