El passat 14 de novembre, el XVIII FORUM TIG-SIG va ser organitzat per l’Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geospacial (ACTIG) al Born Centre Cultural de Barcelona. L’esdeveniment tenia com a objectiu debatre sobre l’estat de la geoinformació des de la perspectiva dels seus professionals i es va centrar en quatre grans grups de discussió: Administració, empreses, societat i educació.

L’acte va comptar amb la presència d’unes 150 persones i dos dels membres de BGEO, Sergio Muñoz, consultor de models hidràulics, i Albert Bofill, coordinador de productes i negocis. Al matí es van debatre diferents idees i propostes sobre geoinformació a través de diferents experts en la matèria.

A la tarda i emmarcat en una nova edició de GIS BITS, Albert Bofill va presentar les novetats de la nova versió de Giswater 3.3, entre les quals es va destacar la possibilitat de “info” amb el nou botó del connector als elements de la xarxa sense necessitat de tenen una capa activa, les millores en els projectes QGIS gràcies a la reducció del nombre de capes carregades i els nous polígons que representen reixes en funció de les mesures que tinguin als respectius catàlegs.

Aquest esdeveniment, que també va comptar amb el nostre patrocini junt amb altres empreses del sector, va plantejar l’objectiu de celebrar jornades més concretes, al llarg del 2020, on es podrien trobar respostes a les preguntes plantejades als debats. BGEO participarà en aquests debats per col·laborar amb el món de la geoinformació i obtenir un document resum sobre el seu estat i perspectives de futur.