Sergio Muñoz comparteix el seu primer semestre laboral de 2020.

Sergio Muñoz, consultor de models hidràulics, ha realitzat durant el primer semestre de 2020 treballs que s’han centrat en tres àmbits diferents.

En primer lloc, l’elaboració de diversos projectes d’enginyeria de diferent tipologia i tamany, com per exemple: reurbanització / rehabilitació de carrers, un projecte de nova urbanització d’un sector industrial / comercial, així com d’altres projectes de disseny i millora d’espais i itineraris de vianants.

Dins d’aquest primer bloc d’enginyeria, també ha realitzat un estudi sobre els impactes de l’escorrentia superficial per la implantació d’un nou PDU. La principal eina per a l’elaboració d’aquest estudi ha estat Giswater, la qual li ha permès estudiar de forma integrada en un sol projecte l’estat actual, així com el disseny de les diferents alternatives projectades i obtenir el model hidràulic de cadascuna d’elles.

Un altre projecte en què Sergio ha estat treballant aquest primer semestre ha estat el Pla Director d’Aigua Potable del municipi d’Almoster, també amb la utilització de Giswater, tant per al disseny de la xarxa com per al càlcul hidràulic de la mateixa.

Paral·lelament, s’ha dedicat a l’assessorament dels tècnics de diverses companyies d’aigües i els ha acompanyat en la utilització de les diferents funcionalitats que ofereix l’eina Giswater per a la gestió de les seves xarxes d’aigua potable i sanejament urbà.

Finalment, ha realitzat cursos de formació amb Giswater, principalment enfocats a les funcionalitats que ofereix l’eina per a la modelació hidràulica de la xarxa.