Barbara Rzepka comparteix el seu primer semestre laboral del 2020.

Barbara Rzepka és responsable de el desenvolupament de la base de dades de Giswater, inclosa la programació de codi en PL/SQL i dóna suport a l’equip de desenvolupadors de Python. També està realitzant la migració de dades entre els sistemes actuals dels clients i Giswater.

Al llarg del primer semestre del 2020, s’ha centrat principalment en corregir errors, millorar les eines existents a les demandes dels clients i desenvolupar noves funcionalitats disponibles per als usuaris. L’eina més important implementada durant els últims mesos ha estat LRS – Linear reference system (Sistema de referència lineal), que permet calcular la ubicació dels nodes al llarg dels arcs descrits en termes de mesures des d’un punt fix, com un dipòsit o qualsevol altre node definit per l’usuari. Una altra funció important implementada permet importar arxius dxf directament a la base de dades utilitzant la caixa d’eines Giswater. Compara la ubicació de les característiques actuals de la xarxa amb l’arxiu d’entrada i crea una visualització dels canvis, mostrant totes les característiques que han d’inserir i les que ja existeixen i seran ignorades durant el procés.

Un altre gran projecte que està duent a terme és una aplicació, basada únicament en la base de dades PostgreSQL i QGIS, que permet detectar les àrees potencials en què es poden instal·lar els panells solars. Utilitzant una capa de parcel·la com a base, juntament amb la capa d’aspecte i pendent de el terreny, àrees protegides, xarxa elèctrica, etc. i, el més important, amb un algoritme que permet la intersecció d’aquestes capes és possible seleccionar les zones més adequades per a la inversió. L’eina no només permet detectar les àrees, sinó que també realitza un seguiment de el procés de presa de decisions i contacte amb el propietari de el terreny.

També ha estat donant suport a altres dos projectes relacionats amb l’inventari d’espais verds i parcs infantils. Aquests projectes permeten visualitzar els elements al mapa i afegir visites, que són accions que es realitzen en camp com a inspecció o reg, utilitzant BMAPS. Una funcionalitat recentment desenvolupada que consisteix en un flux de 3 passos: informe – verificació – execució. La mateixa proporciona control total sobre el flux d’incidències inesperades començant per reportar durant el treball de camp, desprès acceptar a l’oficina i tornar a resoldre el problema en el camp.