Entitats associades

GISWATER Association

Giswater Association

L’any 2014 neix l’associació sense ànim de lucre que gestiona el projecte i l’eina Giswater. Té com a missions principals difondre els valors del programari lliure aplicats a l’enginyeria i la gestió del cicle de l’aigua, com també contribuir a la investigació i desenvolupament del coneixement a les àrees de la gestió del cicle integral de l’aigua, la hidràulica de xarxes, la hidrologia urbana i fluvial o la gestió del risc d’inundacions. Està composta per empreses gestores d’aigua, consultoria i enginyeria i professionals a títol particular.

Visita la pàgina web de GISWATER Association