Col·laboradors

CPS Engenharia

CPS Engenharia

Empresa brasilera que ha requerit els serveis de BGEO per incorporar la tecnologia Giswater com a ‘cuore’ del sistema amb l’objectiu d’integrar elements de control en temps real, gestió de cadastre d’actius, models matemàtics, banc de dades comercial i gestió d’operacions. El projecte va tenir la posada en marxa el juny del 2016 i va ser sens dubte el primer cas d’èxit d’un sistema de gestió integrada amb Giswater fora d’Espanya.

Visita la pàgina web de CPS Engenharia