Clients

Ajuntament de Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet del Vallès va gestionar amb Giswater i BMAPS la seva xarxa de clavegueram per als 51.100 habitants.
Actualment realitzen la gestió del verd urbà amb QGIS i la plataforma BMAPS, planificant els diferents treballs a realitzar i recollint les diferents podes realitzades amb dispositius mòbils, controlant la realització dels treballs i obtenint automàticament la certificació econòmica mensual.
També gestionen els jocs infantils amb el mateix aplicatiu.

Visita la pàgina web de l’Ajuntament de Mollet del Vallès