BGEO és una de les 11 empreses seleccionades per participar en el projecte IMAQUA. Es tracta d’un projecte finançat amb fons europeus del programa FEDER que té per objectiu millorar la gestió integral de la qualitat i la quantitat de les aigües en els processos d’abastiment i distribució. IMAQUA té un pressupost d’1,7 milions d’euros i ha d’estar completat a començaments de l’any 2021.

L’objectiu detallat del projecte consisteix en desenvolupar eines de monitorització i supervisió que permetin una gestió integral de l’aigua, des de la captació fins al punt de consum, assegurant-ne la qualitat i minimitzant-ne les pèrdues durant la seva distribució. És a dir, es vol reduir de forma rellevant el temps necessari per detectar qualsevol agent contaminant i per donar-li una resposta que minimitzi el risc per a la salut pública. Per obtenir aquests resultats s’ha crear un consorci integrat per la universitat, centres de recerca i empreses especialitzades del sector, com BGEO. La coordinació dels treballs corre a càrrec d’Eurecat, el principal soci tecnològic de les empreses que treballen a Catalunya.

BGEO, gràcies a la seva experiència i coneixement sobre tecnologies com Giswater, tindrà un paper destacat en el desenvolupament dels sistemes de monitorització i de suport a la presa de decisions relatives a la qualitat de l’aigua. IMAQUA és una de les sis línies estratègiques d’R+D+I en les que treballarà la Comunitat Aigua RIS3CAT en els propers anys. El projecte està finançant en un 34,6% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

El sector de l’aigua a Catalunya agrupa a 402 empreses que facturen 4.480 milions d’euros i que suposen un 2,2% del PIB del país.