Conèixer les oportunitats i tenir una idea de l’estat del mercat d’aigua francès van ser alguns dels objectius de la sessió “Oportunitats de compra pública a França al sector de l’aigua” organitzada per ACCIÓ el 15 de novembre.

Xavier Torret, soci director de BGEO, va participar en la presentació de l’estudi realitzat durant els darrers 3 mesos, emmarcat dins del Programa de clients públics regionals d’ACCIÓ. Aquest document, que tenia com a objectiu facilitar la internacionalització de les empreses catalanes al sector públic d’aigua francès, ha demostrat que hi ha una bona oportunitat perquè és bastant madura i estable. Altres funcions que s’han presentat són:

1) la taxa de renovació de les xarxes és de l’ordre de 2,5 vegades superior a la d’Espanya, cosa que significa que hi ha molta més inversió en manteniment;

2) La reestructuració profunda que està fent l’estat francès és un dels seus grans reptes. Les administracions actuals, prop de 33.000, passaran a prop d’un centenar ja que es reagrupa des d’una massa crítica d’habitants;

3) la proximitat cultural, lingüística i geogràfica de totes les empreses ubicades a Catalunya.

L’esdeveniment que va comptar amb la participació de 20 persones va tenir lloc a la seu d’ACCIÓ i va permetre no només especificar expectatives reals, sinó també contactar amb empreses catalanes del sector de l’aigua que pretenen ampliar els seus horitzons cap a França i avaluar la possibilitat d’establir futures sinergies.