La nostra capacitat és limitada, però es multiplica gràcies als col·laboradors que tenim arreu. Són persones, empreses i entitats de tot el món que ens ajuden a arribar on no podem fer-ho amb els nostres mitjans.

Aquestes són les seves referències: