Clients

Mancomunitat de Mairaga

La comunitat d’aigües del Mairaga abasteix 21 municipis i prop de 32.000 habitants de la part mitjana del riu Mairaga. És sens dubte el primer cas d’èxit de Giswater aplicat a gestió de xarxes d’abastament sense participació del nostre equip del qual en tenim constància. Pocs mesos després de la presentació pública del projecte, que va tenir lloc el mes de març de 2014, i ateses les excel·lents preexistències informàtiques de l’organització usant en aquell moment PostgreSQL-PostGIS i QGIS, els responsables tècnics van instal·lar, configurar i posar en marxa amb operativa normal l’eina per a la generació i la gestió de models hidràulics integrats en un entorn de QGIS. Actualment, l’entitat continua fent servir Giswater en projectes de subministrament d’aigua i sanejament amb la seva versió més actual i amb el suport de l’equip de BGEO.

Visita la pàgina web de Mairaga