Clients

Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona representa i ordena l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació per aconseguir la promoció tècnica, social, econòmica i per projectar-ne la funció social. En aquest sentit, BGEO ha impartit diversos cursos a l’àmbit dels SIG.

Visita la pàgina web del CAATEEB