Clients

Aigua municipal de Terrassa

TAIGUA és l’entitat pública empresarial local (EPEL), 100% municipal, que té com a objectiu la gestió directa de l’aigua a la ciutat de Terrassa i dóna servei a 223.627 habitants. Des de BGEO, hem prestat serveis d’implementació, migració de dades i formació a l’eina Giswater i actualment de suport i manteniment en l’evolució de l’eina.

Visita la pàgina web de Taigua