BGEO és una de les 6 entitats participants del projecte ReWat juntament amb ICRA, ABM, Ulbios, Universitat de Girona i Sensotec. Es tracta d’un projecte finançat per les Agrupacions Empresarials Innovadores 2023 i coordinat pel Catalan Water Partnership que té per objectiu definir i desenvolupar un algorisme per al disseny òptim de l’aigua regenerada en entorns urbans, que consideri altres fonts externes de dades com poden ser la informació geogràfica, cadastral, els costos de construcció i operació, la infraestructura existent, l’oferta i la demanda o la cota del terreny, entre altres. L’algorisme del ReWaT servirà d’eina de suport a la decisió per a les administracions i entitats operadores per a planificar i valorar de manera quantitativa els costos i beneficis de la implementació de la xarxa. També serà un recurs per a fer més resilients els entorns urbans en episodis de sequera o restriccions.