L’Ajuntament de Barcelona, a través de la seva empresa pública BCASA, està desplegant un sistema intel·ligent d’anàlisi de la xarxa de clavegueram de la ciutat. El projecte, desenvolupat per BGEO en codi obert, permet la recollida de dades automàtiques i la presa de decisions relatives al manteniment i la neteja de tota la xarxa.

Amb quina freqüència s’ha de netejar la xarxa de clavegueram de Barcelona? Quins són els punts més crítics? On s’han de prioritzar les inversions en manteniment? Fins a quin punt es poden optimitzar els recursos públics en la gestió del sanejament?

Per poder donar resposta a aquestes preguntes, l’Ajuntament de Barcelona l’any 2015 va incorporar a la licitació del concurs de manteniment del clavegueram la necessitat de desenvolupar una eina tecnològica que permetés conèixer amb exactitud i de forma automàtica l’estat de la xarxa. D’aquesta manera, Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), l’empresa a la que es va adjudicar el servei, i sota la supervisió de BCASA, va encarregar a BGEO el projecte que en la seva primera fase ja és una realitat.

El sistema rep via servei web centenars de dades diàries recollides pels tècnics d’FCC sobre l’estat de la xarxa i dels sediments dipositats al clavegueram. Una vegada les dades han estat rebudes a BCASA, es processa aquesta informació mitjançant uns algoritmes desenvolupats per BGEO i personal de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i s’utilitza el resultat per prioritzar les neteges i els treballs de manteniment de la xarxa i per coordinar les inspeccions.

El projecte encara adquirirà més rellevància un cop s’acumulin dades anuals de l’estat de la xarxa i es comencin a creuar amb informació relativa a la climatologia, les incidències, les queixes ciutadanes o qualsevol altre paràmetre relacionat. Tot plegat permetrà una millor planificació i optimització dels recursos públics.

Es dóna la circumstància que aquest és un dels primers projectes impulsats per BCASA fets en codi obert. Aquesta aposta s’ha traduït en una optimització dels costos, en un sistema totalment adaptat per atendre les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i en una transparència absoluta en la gestió i en les dades recollides.