GISWATER:

  • GISWATER és un projecte de programari lliure creat per compartir el coneixement en les àrees relacionades amb la gestió del cicle integral de l’aigua (abastament, sanejament o riscos d’inundació). Actua com enllaç entre diferents programaris d’anàlisi hidràulic d’aigua i bases de dades espacials a través de les quals es té accés des de qualsevol sistema d’informació geogràfica (GIS).
  • Dit d’una altra manera… GISWATER pot incorporar-se a l’ecosistema informàtic de qualsevol entitat o companyia dedicada a la gestió de l’aigua i multiplicar-ne les prestacions, atès que és compatible amb tots els elements que composen un sistema de gestió de xarxes d’abastament o sanejament, com EPANET, EPA SWMM, GIS, WMS o SCADA. També es pot integrar amb eines de gestió empresarial com ERP, CRM o Business Intelligence i amb dispositius mòbils corporatius.
  • GISWATER és un driver que connecta qualsevol base de dades espacial amb els programes EPANET, EPA SWMM i HEC-RAS.


  • Tot i que qualsevol base de dades espacial és valida per usar amb GISWATER recomanem sempre l’ús de bases de dades lliures com PostgreSQL, absolutament fiables i robustes. Pel què fa a la seva compatibilitat amb els sistemes GIS, tots ells són vàlids si bé recomanem l’ús de QGIS per a projectes GISWATER.
  • GISWATER és un producte en contínua millora i evolució i per això s’alliberen regularment noves versions que estabilitzen el programa i incorporen noves funcionalitats demanades per usuaris d’arreu del món.
  • Les versions alliberades del software que subministra la Giswater Association, estan disponibles al download de www.giswater.org