GIS Desktop:

  • La maduresa de les tecnologies de programari lliure en el camp dels sistemes d’informació geogràfica ha permès que aquestes versàtils tecnologies estiguin penetrant en un ampli segment de professionals que fins ara els eren desconegudes. En aquest context, la formació i la consultoria apareixen com una necessitat en la que la nostra empresa ja fa temps que treballa.
  • Els programes GIS de programari lliure es caracteritzen per la seva professionalitat, amb una gran varietat d’eines de càrrega, visualització, edició i anàlisi de dades.
  • Els programes de codi lliure es poden modificar i descarregar lliurement, així com utilitzar amb diversos sistemes operatius.
  • Entre el programari GIS lliure, destaquen actualment els projectes de gvSIG i QGIS. Ambdós permeten crear, editar, visualitzar, analitzar i publicar informació geoespacial sobre sistemes Windows, Mac, Linux i Unix.


  • Per tots els nostres projectes que requereixen de la instal·lació d’un sistema GIS, recomanem aquest programari en codi obert i gratuït que permet gestionar formats ràster (GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, etc) i també formats vectorials (Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, GRASS GIS, etc) a través de les biblioteques GDAL i OGR.
  • Finalment també convé destacar la facilitat d’interconnexió amb moltes bases de dades geoespacials com PostGIS, SpatiaLite, ORACLE Spatial i altres.