gvSIG Association

gvSIG Association

L’Associació gvSIG té com objectiu la sostenibilitat del Projecte gvSIG i el desenvolupament de la Geomàtica Lliure. Al voltant dels valors propis del Programari Lliure l’Associació està articulant un model de negoci basat en la cooperació i el coneixement compartit, valors que encaixen perfectament amb l’ideari de la nostra empresa. Més enllà de desenvolupar i mantenir el software gvSIG, són especialistes en geomàtica lliure, fet que els ha portat a ser un referent a escala internacional. És per això que des de l’any 2011 la nostra empresa té signat un acord de col·laboració que ens permet sumar esforços i caminar conjuntament en aquells projectes en els que ens hem necessitat.
www.gvsig.com