equiptopo

Vecta Global

Vecta és una empresa de consultoria especialitzada en fomentar la participació público-privada, en anàlisi d’inversions en projectes d’infraestructura i equipaments i en la creació de consorcis d’empreses de diferents països. Vecta col·labora amb bgeo en projectes que tenen com objectiu, més enllà de la consultoria tècnica en xarxes de sanejament o d’abastament, l’estudi de diferents sistemes de gestió i de finançament d’aquest tipus d’infraestructures. Això ens permet assessorar els nostres clients sobre el millor model possible en cada cas.
www.vectaglobal.com