equiptopo

SCOLAB

Scolab ofereix una plataforma d’alt rendiment i escalabilitat basada en un conjunt de productes de software lliure perfectament integrats entre sí per facilitar la implantació d’infraestructures de dades espacials. El resultat és que desenvolupen geoportals web, o el que és el mateix, la gestió de la informació d’una empresa o una administració sobre un mapa. I, evidentment, ofereixen totes les eines per gestionar-la, editar-la o analitzar-la des de qualsevol dispositiu.
www.scolab.es