gits

GITS – UPC

Grup de recerca especialitzat en transport de sediments i la hidràulica bàsica i computacional avançada de l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La relació de la nostra empresa amb aquest grup de recerca neix el 2010 i s’ha anat consolidant a mesura que el projecte GISWATER ha anat agafant maduresa. Des de llavors la col·laboració és més permeable i abraça qualsevol de les àrees sobre les quals pivota el projecte GISWATER. GITS-UPC és el nostre soci estratègic en el món universitari i acadèmic.
www.gits.ws