giswaterr

GISWATER Association

Associació creada per donar continuïtat al projecte de software lliure GISWATER desenvolupat per membres del nostre staff i per membres del grup de recerca GITS de la UPC. Els objectius d’aquesta associació se centren en difondre els valors del programari de codi obert, aplicat particularment a l’enginyeria i a la gestió de l’aigua. També pretén desenvolupar, promoure i universalitzar tot l’ús del programari GISWATER, i consolidar-se com un referent mundial en el camp del coneixement obert en el camp del cicle integral del aigua. La nostra empresa col·labora molt estretament amb aquesta associació amb la finalitat d’assolir els objectius comuns esmentats.
www.giswater.org