Consultoria:

  • Un bon diagnòstic de les necessitats reals i futures és el què garanteix l’èxit en la implantació dels projectes dels nostres clients. El nostre servei de consultoria es basa en detectar adequadament allò que fa falta avui, però també el què pot convenir demà. I a més, combinar-ho amb una avaluació detallada dels recursos disponibles. D’aquesta manera s’aconsegueix assegurar un retorn de la inversió molt més ràpid i un coneixement profund de les eines que proposem i de les seves prestacions.
  • Si la teva empresa o la teva administració està plantejant-se disposar d’un sistema GIS o necessita un programa per la gestió del cicle de l’aigua inverteix un temps en conèixer BGEO. Podem oferir-te un assessorament basat en tecnologies de codi obert que complirà amb els teus objectius estratègics al mateix temps que reduirà dràsticament la teva inversió en la part tecnològica.
  • GISWATER és un driver que connecta qualsevol base de dades espacial amb els programes EPANET, EPA SWMM i HEC-RAS. El programa està desenvolupat en Java fet que obre la porta a què sigui multi-plataforma (UNIX, MS o MAC).