GEOEDUC

GEOeduc

Aquest important portal de formació online requereix habitualment dels nostres serveis per organitzar cursos especialitzats en getecnologies open source. La majoria dels seus clients són tècnics de llatinoamèrica.