dossier

 

 

 

 

Diputació de Tarragona

Igual que en el cas de la Diputació de Barcelona, aquest ens supramunicipal ha requerit els serveis de BGEO tant per la redacció de plans directors de sanejament i d’aigua potable amb Giswater, com per la formació de professionals de diferents ajuntaments en tecnologies GIS en open source.