Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

La relació de BGEO amb la Diputació de Barcelona és fluïda i profitosa per ambdues parts. Hem esdevingut un dels seus formadors de referència en l’àmbit de les tecnologies GIS en codi obert, fent tot tipus de cursos i sessions formatives per a tècnics i enginyers propis i d’ajuntaments de tota la demarcació de Barcelona. A més, recentment la Diputació també ens ha encarregat la redacció d’un pla director de clavegueram per la nostra experiència i especialització en l’àmbit de la gestió de xarxes d’aigua.