ABES

Associaçao Brasileira de Engenharia Sanitaria Do Sao Paulo

Brasil és un dels països que més s’ha interessat per Giswater, el producte en open source destinat a la gestió integral del cicle de l’aigua i que recomanem a tots els nostres clients. BGEO ha estat vàries vegades al Brasil per realitzar diverses sessions formatives i divulgatives d’aquesta eina amb gran assistència de públic.