amb

Arèa Metropolitana de Barcelona

Aquesta entitat supramunicipal ha confiat en nosaltres en vàries ocasions per fer la gestió de projectes en la fase d’execució d’obres per edificacions residencials i urbanitzacions.