ABES

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha contractat a BGEO la formació de tots els tècnics municipals així com la migració a una plataforma GIS de tota la informació que està recollida en el Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM). També hem incorporat capes d’informació relatives a les xarxes de subministrament (aigua potable i enllumenat). En paral·lel, també hem implementat un aplicatiu de recollida de dades de camp per facilitar tasca de la brigada i dels enginyers, i controlar millor les jornades laborals.