C_Ajuntamentsabadell

Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell és una de les administracions que han apostat més fort pels nostres serveis i per la tecnologia open source que recomanem. En aquesta ciutat de 208.000 habitants s’ha implantat l’ecosistema de tecnologies Giswater per la gestió de la xarxa de clavegueram amb resultats òptims. A banda, BGEO també ha dissenyat un sistema de gestió de ferms i paviments per poder planificar adequadament les inversions en manteniment viari i avançar-se al deteriorament i les conseqüents reclamacions de responsabilitat. Aquesta part ha estat un encàrrec específic de l’empresa concessionària del manteniment de la via pública.