Ajuntament de La Garriga

La Garriga va demanar a BGEO la formació de tots els tècnics en tecnologia GIS i la migració de totes les bases de dades cap a aquesta nova plataforma de codi obert. Un cop fet es va instal·lar l’aplicatiu de recollida de dades de camp per realitzar qualsevol tipus d’inventari.