Ajuntament d'Argentona

Ajuntament d’Argentona

L’Ajuntament d’Argentona ha apostat de forma indiscutible per la implementació d’un sistema GIS municipal basat en tecnologies lliures i formant als tècnics municipals en geotecnologies lliures. Igual que hem fet a Sabadell, BGEO també ha incorporat un sistema de diagnosi i gestió dels paviments urbans que ha ajudat a fer pressupostos molt més acurats i a prioritzar les inversions de manera òptima.